13/08/19  Tin tức - Sự kiện  500
Công văn 224/CV-GDĐT V/v công tác tổ chức cán bộ - tài chính, CSVC - thiết bị dạy học năm học 2019 - 2020
 06/08/19  Tin tức - Sự kiện  611
Công văn số 221 về việc lập báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định 38/2019/NĐ-CP và lập dự toán NSNN năm 2020 gửi các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, Tiểu học và THCS
 03/08/19  Tin tức - Sự kiện  629
Công văn số 391 /KH-CAH-PGD về kế hoạch Phối hợp kiếm tra, hướng dẫn công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ các cơ sở trực thuộc ngành giáo dục huyện Kiến Xương năm 2019
 02/08/19  Tin tức - Sự kiện  611
Công văn số 538 /CV- CAH về việc phối hợp kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ các cơ sở trực thuộc ngành giáo dục huyện Kiến Xương năm 2019.
 02/08/19  Tin tức - Sự kiện  403
Công văn số 43/KH-UBND V/v Thực hiện phong trào "Không xả rác thải nhựa ra biển" trên địa bàn Huyện Kiến Xương
 01/08/19  Tin tức - Sự kiện  593
Công văn số 220/CVGD V/v Bổ nhiệm lại CBQL