16/10/19  Tin tức - Sự kiện  251
Công văn số 04/HD-DHVH Hướng dẫn chấm điểm xet duyệt các cớ quan, đơn vị, doanh nghiêp đạt danh hiệu văn hóa năm 2019
 16/10/19  Tin tức - Sự kiện  187
Công văn số 299/PGDĐT V/v hưởng ứng triển khai Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam 
 15/10/19  Tin tức - Sự kiện  447
Công văn số 297 /PGDĐT Về việc tự kiểm tra công tác thanh tra kiểm tra đầu năm học 2019- 2020
 26/09/19  Tin tức - Sự kiện  1034
Công văn số 281/ PGDĐT V/v nhập dữ liệu và duyệt các biểu mẫu phổ cập năm 2019
 23/09/19  Tin tức - Sự kiện  596
Được sự nhất trí của Huyện Ủy, HĐND, UBND ... hôm nay ngày 20 tháng 9 năm 2019 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kiến Xương phối hợp với Ban tuyên giao, Trung tâm chính trị huyện Kiến Xương tổ chưc "HỘI NGHỊ TẬP HUẤN, TRANG BỊ, CẬP NHẬP KIẾN THỨC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐỘI NGŨ CBQL, LÃNH ĐẠO CÁC NHÀ ...
 19/09/19  Tin tức - Sự kiện  795
Công văn số : 264 /PGD - ATGT V/v đôn đốc các trường nộp báo cáo thống kê các phương tiện  bảo đảm an toàn giao thông đối với xe ô tô đưa đón học sinh