LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2021 - 2022

1. Đặc điểm tình hình

Thuận lợi: Nhìn chung học sinh tích cực đi học, yêu trường mến lớp. Cơ bản phụ huynh đã đưa đón con em đầy đủ, đúng giờ. Phong trào XHH, giáo dục ở địa phương ngày càng phát triển, phong trào khuyến học được các dòng họ quan tâm, tạo đà cho các em chăm chỉ đi học, có ý thức phấn đấu vươn lên.

        Khó khăn: Còn nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn về kinh tế, phụ huynh ít quan tâm đến việc đưa đón cũng như học tập của các em.

        Kết quả đạt được: Nhà trường duy trì số lượng, không có học sinh bỏ học; hàng tháng tỷ lệ chuyên cần cao; học sinh yêu thích được đến trường.

Kinh nghiệm: CBGV nhất là GVCN lớp quan tâm tới học sinh (đặc biệt là những em có hoàn cảnh khó khăn), nắm bắt thông tin kịp thời khi các em nghỉ học. Có bảng theo dõi sĩ số, bảng ngày em tới lớp tạo động lực để các yêu quý trường lớp, thầy cô, bạn bè, thích được đi học…

2. Đội ngũ cán bộ, giáo viên

- Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên: 29

Trong đó:   

+ Cán bộ quản lý: 03

+ Nhân viên thư viện, hành chính: 02

+ Giáo viên:

- Những môn học thiếu giáo viên và số lượng thiếu: 03 GV.

- Giáo viên dư (nếu có):  Không

 

PHÒNG GD& ĐT KIẾN XƯƠNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG TRUNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Quang Trung, ngày 28 tháng 5 năm 2022

 

BÁO CÁO TỔNG KẾT  NĂM HỌC 2021 - 2022

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG TRUNG

 

A. Đánh giá công tác cuối năm học 2021 - 2022

I. QUY MÔ TRƯỜNG LỚP, SỐ LƯỢNG - PHỔ CẬP, ĐỘI NGŨ

1. Quy mô trường, lớp, học sinh

1.1. Tổng số lớp:   18       

Tổng số lớp Tiểu học :      18

Tổng số học sinh Tiểu học: 572

+ Số học sinh nữ: 273,  tỉ lệ: 47,4%

          + Số học sinh dân tộc thiểu số:      0, tỉ lệ: 0%  

+ Số HS khuyết tật học hòa nhập:  7

+ Số HS bỏ học: 0, tỉ lệ: %

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2021 - 2022

BÁO CÁO TỔNG KẾT NHÀ TRƯỜNG

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG ĐOÀN

THAM LUẬN TỔ 1