KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY, HỌC TẬP “ TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH” NĂM HỌC 2019 - 2020

PHÒNG GD&ĐT KIẾN XƯƠNG           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH QUANG TRUNG                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            ************                                       Quang Trung, ngày 25 tháng 9 năm 2019


KẾ HOẠCH

GIẢNG DẠY, HỌC TẬP “ TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH” NĂM HỌC 2019 - 2020

 

Thực hiện Kế hoạch số 22- KH/HU, ngày 16-3-2017 của BTV Huyện ủy “ về triển khai, quán triệt các chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 và những năm tiếp theo”; Kế hoạch số 01- KHLN- PGDĐT, ngày 22-1-2018 của Ban Tuyên giáo huyện ủy và Phòng GD- ĐT Kiến Xương về “ Triển khai giảng dạy, học tập học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;

Căn cứ kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 của Trường Tiểu học Quang Trung;

Căn cứ tình hình thực tế đội ngũ giáo viên và các em học sinh của nhà trường;

Trường Tiểu học Quang Trung xây dựng Kế hoạch giảng dạy, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm học 2019 - 2020 như sau:

A/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

I- Tình hình chung của nhà trường:

- Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên: 32( trong đó có 28 CBGV biên chế, 04 giáo viên dạy thỏa thuận HĐLĐ)

- Tổng số học sinh: 553. Trong đó:

+ Khối 1: 4 lớp với 110 học sinh.

+ Khối 2: 4 lớp với 126học sinh.

+ Khối 3: 3 lớp với 117 học sinh.

+ Khối 4: 4 lớp với 98 học sinh.

+ Khối 5: 3 lớp với 102 học sinh

- Chi bộ Đảng có 17 đồng chí.

II- Những thuận lợi, khó khăn.

1. Thuận lợi:

- Ban tuyên giáo huyện ủy, Phòng GD- ĐT quan tâm, chỉ đạo sát sao, tạo điều kiện thuận lợi và có hướng dẫn cụ thể tới từng đơn vị trường học.

- Đảng ủy xã Quang Trung quan tâm, chăm lo đến sự nghiệp giáo dục của xã nhà.

- Chi bộ Đảng của nhà trường đoàn kết, thống nhất, luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, thực hiện nghiêm túc nghị quyết của Đảng các cấp.

- Đội ngũ nhà giáo của nhà trường có phẩm chất đạo đức tốt, nhiệt tình, trách nhiệm với công việc.

- Học sinh của nhà trường nhìn chung ngoan ngoãn, lễ phép.

2. Khó khăn:

- Đội ngũ nhà giáo còn thiếu về số lượng, già hóa độ tuổi.

-  Cơ sở vật chất nhà trường còn thiếu phòng học, phòng chức năng, còn phải học nhờ, thời lượng dành cho việc học chính khóa của các lớp khá nhiều nên việc bố trí giờ dạy về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn phải lồng ghép trong các tiết học nên gặp nhiều khó khăn.

B/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

I- Mục đích:

- Giúp cho cán bộ, giáo viên, học sinh nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đưa việc giảng dạy, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình giảng dạy chính thức.

- Góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, giáo viên, học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.

II. Yêu cầu, nhiệm vụ:

Để đạt được mục đích nêu trên Ban Giám Hiệu, giáo viên phải thông suốt yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Cán bộ, giáo viên, công nhân viên phải biết tự rèn tư cách, phẩm chất, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, chấp hành pháp luật, không vi phạm đạo đức, thường xuyên tự học để nâng cao trình độ.

- Giúp cho học sinh rèn luyện trau dồi đạo đức, thực hiện tốt năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng.

C. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG.

I. Đối với cán bộ, giáo viên, công nhân viên:

- Tố chức cho cán bộ giáo viên, công nhân viên quán triệt những nguyên tắc và chuẩn mực đạo đức đối với cán bộ thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ( đối với các đ/c đảng viên), qua các buổi họp hội đồng, các chuyên đề về đạo đức Hồ Chí Minh do nhà trường hoặc cụm trường tổ chức.

- Phối hợp với Công đoàn cho cán bộ giáo viên công nhân viên đăng ký tự rèn luyện mặt gì mà mình thấy còn thiếu sót. Bên cạnh đó, tập thể có thể giới thiệu thêm mặt nào mà từng cá nhân có thiếu sót phải khắc phục ngay.

- Có định kỳ sơ kết và rút kinh nghiệm, nhân điển hình tốt.

II. Đối với học sinh:

- Hướng dẫn và tổ chức cho học sinh tham gia học tập các mẩu chuyện về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tài liệu Bác Hồ và những bài học về đạo đức lối sống. Đưa việc giảng dạy các mẩu chuyện vào dạy lồng ghép vào môn đạo đức.

- Hướng dẫn và tổ chức cho học sinh thành thói quen trong học tập, rèn luyện, sinh hoạt và thường xuyên trau dồi đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh qua từng mẩu chuyện kể.

- Thực hiện tốt tuần lễ học tập, tháng học tập và hành động đúng qua các mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.Kể chuyện đạo đức Bác Hồ nhân các hội thi, hội diễn văn nghệ 20/11; 8/3; 26/3;.... qua các tiết sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt tập thể,...

III. Các hình thức tổ chức:

a. Đối với cán bộ, giáo viên, công nhân viên:

- Trong sinh hoạt định kỳ hàng tháng, chi bộ thực hiện tốt nội dung sinh hoạt, trong đó chú trọng việc quán triệt các nghị quyết của Đảng, đặc biệt là sinh hoạt chính trị các chủ đề theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy.

- Thông qua các buổi họp Hội đồng sư phạm hàng tháng, hiệu trưởng gắn các nội dung giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quán triệt những nội dung căn bản về các nghị quyết của Đảng…

- Cuối học kì I, học kì II trong phê, tự phê có gắn với thực hiện rèn luyện làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

b. Đôi với học sinh:

- Hoàn thành thật tốt việc học tập thông qua các mẩu chuyện được các thy cô giảng dạy trên lớp và qua 9 bài học trong sách Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho HS tiểu học từ lớp 2 đến lớp 5.

- Thi kể chuyện giữa các lớp vào Hội diễn văn nghệ 20/11, 26/3;....

- Tuyên dương, khen thưởng những học sinh kể chuyện hay nhất, hấp dẫn nhất.

D. YÊU CẦU TRONG CÔNG TÁC GIẢNG DẠY

1. Với giáo viên giảng dạy:

- Phải có giáo án giảng dạy, vận dụng phương pháp, hình thức tổ chức dạy tích cực, sử dụng các phương tiện dạy học phù hợp và tài liệu tham khảo để làm phong phú, hấp dẫn giờ dạy.

- Thực hiện giảng dạy có chất lượng, có kiểm tra đánh giá việc học của học sinh.

2. Với học sinh:

- Có ý thức học tập nghiêm túc và thực hiện tốt các yêu cầu của giáo viên giảng dạy.

- Thông qua việc học tập, học sinh hiểu và vận dụng trong học tập, rèn luyện và thực tế cuộc sống.

3. Tài liệu giảng dạy:

- Bác Hồ và những bài học về đạo đức lối sống dành cho học sinh Tiểu học từ lớp 2 đến lớp 5.

- Tài liệu giảng dạy tư tưởng đạo đức Hồ chí Minh do ban tuyên giáo huyện ủy Kiến Xương cung cấp.

- Các mẩu chuyện kể về Bác Hồ do NXB GD phát hành.

- Tài liệu tham khảo có liên quan.

E. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. BHG nhà trường xây dựng kế hoạch giảng dạy và học tập “ Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Cuối năm học đánh giá, báo cáo gửi về Phòng GD- ĐT.

2. Giáo viên được phân công giảng dạy nghiên cứu tài liệu, soạn giảng có chất lượng các câu chuyện. Kết thúc việc giảng dạy có kiểm tra đánh giá.

3. Đội TNTP Hồ Chí Minh kết hợp với giáo viên giảng dạy tổ chức thi kể chuyện về Bác.

Trên đây là toàn bộ nội dung kế hoạch giảng dạy tư tưởng đạo đức Hồ chí Minh năm học 2019 – 2020, đề nghị các đ/c nghiêm túc thực hiện.

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT KẾ HOẠCH          NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

                                                                                      Phó Hiệu trưởng

                                                                             

                                                                                

PHÒNG GD&ĐT KIẾN XƯƠNG           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH QUANG TRUNG                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            ************

BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY

 TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

                                                                Năm học 2019 – 2020

 

STT

HỌ VÀ TÊN

LỚP

GHI CHÚ

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

                                                   Quang Trung, ngày 25 tháng 9 năm 2019

                                                                                  Người lập

HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                Trần Thị Lan Phương