HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI CỦA NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2017 - 2018

BÁO CÁO KẾT QUẢ HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI CỦA NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2017 - 2018 

        Thực hiện công văn số 279/ PGDĐT  ngày 22/9/2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Kiến Xương về việc tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2015, thời gian từ ngày 29/9/2015 đến hết ngày 05/10/2015. Trường Tiểu học  Quang Trung  xin được báo cáo Quý phòng kết quả thực hiện như sau :

I.Công tác chỉ đạo.

 Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức phát động : “Tuần lễ Học tập suốt đời

 năm 2015”  từ 29/9/2015 đến hết ngày 05/10/2015. Phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt vào tiết chào cờ ngày thứ hai ( 5/10 ). Nội dung tuyên truyền trong buổi lễ : ý nghĩa của việc học tập suốt đời, những nội dung cần học tập và lợi ích của việc học tập. Qua đó giới thiệu một số gương điển hình học tập trong xã hội từ trước tới nay, một số thành tích học tập của học sinh nhà trường.

       * Đối với CBGV – NV:

          Nhà trường đã làm và triển khai hai khẩu hiệu: Tuần lễ Học tập suốt đời năm 2015”  và  “Chung tay xây dựng thư viện, thường xuyên đọc nhiều sách hay”.  Từ đó để cán bộ giáo viên, cha mẹ học sinh đến trường hưởng ứng cho phong trào “xây dựng xã hội học tập, đảm bảo cho mọi công dân có cơ hội bình đẳng trong học tập đào tạo, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về việc chung tay xây dựng thư viện, thường xuyên đọc nhiều sách hay”.Cho giáo viên ký cam kết thực hiện học tập suốt đời - xây dựng xã hội học tập. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn thảo luận đổi mới phương pháp dạy học.Chuyên đề hướng dẫn sử dụng giáo án Elearning, hội thi GVDGcấp trường.

Chuyên đề sinh hoạt chuyên môn đối với môn TiÕng ViÖt do cụm tổ chức. Duy trì việc đọc sách thư viện thân thiện , mỗi ngày một cuốn sách.

      *  Với học sinh:  “Chung tay xây dựng thư viện, thường xuyên đọc nhiêu sách hay  Thi đua học tốt tất cả các môn học, luyện giải toán, tiếng anh qua mạng Internet. Tham gia khảo sát học sinh giỏi cấp trường.

- Hướng dẫn học sinh tìm hiểu về tấm gương tự học, học cho bản thân, tấm gương anh hùng trong lao động sản suất, vệ sinh an toàn thực phẩm, tệ nạn xã hội....Từ đó để cán bộ giáo viên, cha mẹ học sinh đến trường hưởng ứng cho phong trào “ xây dựng xã hội học tập, đảm bảo cho mọi công dân có cơ hội bình đẳng trong học tập đào tạo, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về xã hội học tập “Chung tay xây dựng thư viện, thường xuyên đọc nhiều sách hay  

         Tổ chức khối 4,5 chăm sóc, khu di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn mình là: Th«n Trµ §oµi – Th«n Th­îng Phóc.Chăm sóc cây xanh trong lớp học cũng như trên sân trường.

          2. Kết quả đạt được:

          Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời, trường tiểu học Quang Trung đã tổ chức, thực hiện tốt các hoạt động đề ra đạt được kết quả như sau:

-100% Cán bộ giáo viên ký cam kết thực hiện học tập suốt đời- xây dựng xã hội học tập“ Chung tay xây dựng thư viện, thường xuyên đọc nhiều sách hay”   

-100% cán bộ giáo viên tham gia đủ các buổi sinh hoạt chuyên môn, hội thảo chuyên đề ghi sổ chuyên môn và công tác làm chủ nhiệm. Đẩy mạnh cải tiến phương pháp giảng dạy. Thực hiện đúng quy chế chuyên môn tích cực đổi mới phương pháp dạy học ở tất cả các môn học .

- Toàn thể đội ngũ cán bộ giáo viên, công nhân viên của nhà trường đẩy mạnh việc học và ứng dụng công nghệ thông tin vào chuyên môn của mình.

- 100% học sinh tham gia đẩy mạnh phong trào học tốt. Cụ thể: Trong tuần từ 29/9/2015 đến 5/10/2015 học sinh đạt  nhiều bông hoa điểm tốt.

- Thi giải toán qua mạng và tiếng Anh qua mạng  số học sinh tham gia tăng hơn tuần trước

- Trong buổi tổng kết nhà trường đã cho học sinh giao lưu văn nghệ, tiếng Anh, tìm hiểu về An toàn giao thông.

- Đã phát thưởng cho các em có thành tích cao trong giải Toán, Tiếng Anh trên internet. Biểu dương các thầy cô giáo có thành tích cao trong tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời.

*Tổng hợp chung:

Nội dung hoạt động

Kết quả,

số lượng

Ghi chú

1. Các bài viết tuyên truyền:

    - Số bài, tin phát trên đài truyền thanh xã:

 

1

 

2. Các hoạt động tuyên truyền:

  -  Số băng rôn khẩu hiệu đã thực hiện:

 

2

 

3. Hội thảo, tọa đàm, triển lãm…

 -  Số người tham gia:

 

33

 

4.Khai giảng các lớp:

 - Số lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động đã tổ chức.

- Số lượt người tham gia:

 

2

 

 

 

33

 

5. Tổng kết khen thưởng:

 - Số lớp được khen thưởng:

-  Số cá nhân được khen thưởng:

-  Tổng số kinh phí khen thưởng:

12

 

08

1.000.000đồng

 

2.Những thuận lợi và khó khăn:

          * Thuận lợi:

          -  Nhà trường đã nhận được công văn hướng dẫn của  PGD&ĐT về việc tổ chức thực hiện “Tuần lễ học tập suốt đời  năm 2015” kịp thời.

- Nhà trường có đội ngũ CBGV có đủ trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm với công việc được giao, có nhận thức tốt về các vấn đề liên quan đến tuần lễ học tập suốt đời..

- Giúp đỡ học sinh, đồng nghiệp để nâng cao nhận thức đã là một việc làm thường xuyên của CBGV và HS trong nhà trường. Do đó, khái niệm về học tập suốt đời cũng không còn là vấn đề xa lạ đối với cán bộ giáo viên - học sinh và các lực lượng xã hội ở xã Quang Trung.

* Khó khăn:

          - Do điều kiện cơ sỏ vật chất của nhà trường còn thiếu nhất là các phòng học chức năng nên phần nào có ảnh hưởng đế việc triển khai các hoạt động ngoại khóa, các môn học phát triển năng khiếu của học sinh.

          -  Ngân sách để chi khen thưởng cho các hoạt động để hưởng ứng tuần lễ không có nhiều.

          - Thời gian hưởng ứng tuần lễ ngắn nên hầu hết các hoạt động còn phải lồng ghép.

III. Kế hoạch tiếp theo nhằm hưởng ứng Tuần lễ

         -   Tiếp tục tuyên truyền tới CBGV và HS về khái niệm, ý nghĩa, mục đích của  việc “Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời”.

Thông qua các tiết học nội, ngọai khóa để giáo dục đạo đức cho học sinh: không xa lánh, kì thị với những người bị khuyết tật, thường xuyên giúp đỡ người khuyết tật để họ nhanh chóng được hòa nhập với cộng đồng, được học tập, vui chơi như bao bạn bè cùng trang lứa.

- Tạo nhiều sân chơi cho các em học sinh (cả HS khuyết tật) được phát triển toàn diện: đức, trí, thể, mĩ để tất cả mọi người được học tập, có quyền thụ hưởng một nền giáo dục chất lượng, thân thiện và bình đẳngnhư thông điệp của tuần lễ  đã đề ra.

- Tổ chức các buổi học chuyên đề về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ CBGV.Khuyễn khích động viên mỗi CBGV tự học, tự rèn, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.

IV. Đề xuất, kiến nghị

Đề nghị các cấp lãnh đạo quan tâm, hỗ trợ kinh phí, đầu tư trang thiết bị cơ sở vật chất, động viên cho các đơn vị thực hiện các hoạt động được thường xuyên, liên tục .

                                                               Quang Trung, ngày 06 tháng 10 năm 2015

                                                                                 HIỆU TRƯỞNG