HỘI THI GVDG CÂP TRƯỜNG NĂM HỌC 2017 - 2018

KẾT QUẢ HỘI THI GVDG CÂP TRƯỜNG NĂM HỌC 2017 - 2018

KẾT QUẢ HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG

A.  ĐÁNH GIÁ CHUNG

  1. GIỜ DẠY
  1. Ưu điểm
  • Tổng số GV đăng kí dự thi: 22đ/c số tham gia: 22đ/c
  • Xếp giờ Giỏi: 16đ/c; đạt tỉ lệ: .... %, Xếp giờ Khá: 04 đ/c đạt 4,6%, Giờ TB: 01đ/c
  • Giáo viên lên lớp đúng phân phối chương trình, thời khóa biểu. Soạn và kí duyệt bài đầy đủ, đúng lịch.
  • Phần lớn các tiết dạy GV truyền thụ kiến thức  đầy đủ, đi đúng quy trình của bộ môn.
  • Hoạt động thầy trò nhịp nhàng, học sinh chủ động tiếp thu kiến thức của bài học.

    -    Nền nếp các hoạt động học tập trong lớp của một số lớp học tổ chức rất tốt như: Lớp 1A, 1B, 1C, 3A, 3B, 4A, 4B, 4C, 5A, 5B. Tiết Tiếng Anh của đc/ Giang, tiết Địa lý lớp 5 của đ/c Nhung, tiết LTVC của đ/c Nga lớp 5A...

      -   Nhiều đ/c đã tổ chức tốt các hoạt động học tập để giúp các em chủ động, tự tin trong giao tiếp, phát triển được năng lực, phẩm chất như đ/c Nhung, đ/c Tươi, đ/c Thúy, đ/c Thuyên, đ/c Lý, đ/c Hảo,...

        - Nhiều đ/c chí đã  có sự tiến bộ rõ rệt trong việc thực hiện các quy trình của tiết dạy như:  đ/c Chức, đ/c Tươi,...

       -  Phần trình bày bảng của các tiết học cũng đã có sự sắp xếp khoa học hơn như: Tiết Toán – 4A  của đ/c Tươi, đ/c Thúy, đ/c Lý, đ/c Hảo, đ/c Hường, đ/c Chức, đ/c Huê, đ/c Thuyên,...

       -  GV nhận xét trong các vở của học sinh thường xuyên thực hiện theo đúng thông tư 22.

      -  Nhiều đ/c đã rèn cho học sinh được kĩ năng nói to, nói lưu loát trước lớp như: Các lớp của Khối 1, lớp 5A, lớp 4A, ...

  1. Tồn tại

       - Việc tổ chức các hoạt động học tập cho học sinh còn lúng túng nhất là trong hoạt động nhóm, chưa rèn được kĩ năng nói to, nói lưu loát, chưa tạo cho học sinh có cơ hội được giao lưu, được hợp tác với thầy giáo, với các bạn, dạy chưa đúng với giáo án, hướng dẫn học sinh thực hiện động tác sai kĩ thuật như trong giờ học Thể dục của đ/c Bắc - lớp 3C.

       - Việc khai thác kiến thức nội dung bài của một số đ/c chưa sâu, chưa mạnh dạn đổi mới PPDH, chưa gắn các trò chơi vào trong các nội dung tiết học để cho lớp học sôi nổi hơn, học sinh hứng thú trong học tập hơn.

      -  Việc tích hợp giáo dục rèn kĩ năng sống và giáo dục môi trường, trong các tiết học chưa được giáo viên nhắc đến khi dạy những bài có kiến thức liên quan.

       -  Việc bao quát lớp và quan tâm đến học sinh yếu kém, học sinh cá biệt, học sinh khuyết tật của một số đ/c chưa thể hiện được.

      -  Việc rèn chữ viết trong vở cũng như trên bảng lớp cho HS của một số đ/c chưa được tốt. Chữ viết trong vở Luyện viết chữ đẹp của nhiều đ/c chưa đúng mẫu. Chỉ viết cho đủ số lượng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. KẾT QUẢ CỤ THỂ

 

KẾT QUẢ THI GVDG CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2017 - 2018

 

STT

HỌ VÀ TÊN

LỚP

MÔN

HỒ SƠ

GIỜ DẠY

XẾP LOẠI

CHUNG

Điểm

XL

Điểm

XL

1

Trần Thị Lý

1A

TV

76

Tốt

19,5

G

Giỏi

2

Nguyễn Thị Hà

4B

Toán

75

Tốt

18,5

G

Giỏi

3

Đỗ Ngọc Mai

2C

Thủ công

72

Tốt

17,5

K

Khá

4

Trần Thị Bich Hảo

1B

TV

76

Tốt

19,0

G

Giỏi

5

Vũ Thị Ngát

5B

Thể dục

72

Tốt

18,0

G

Giỏi

6

Nguyễn Thị Liễu

3C

TV

76

Tốt

19,0

G

Giỏi

7

Nguyễn Thị Giang

5A

TA

75

Tốt

18,6

G

Giỏi

8

Nguyễn Thị Chức

1C

TV

70

Tốt

18,5

G

Giỏi

9

Phạm Thị Hương

1B

MT

70

Tốt

18,0

G

Giỏi

10

Đặng Thị Thanh Thúy

3B

Toán

76

Tốt

19,0

G

Giỏi

11

Trần Văn Bắc

3C

Thể dục

65

Khá

13,5

TB

TB

2

Nguyễn Thị Hường

1D

TV

75

Tốt

18,7

G

Giỏi

13

Trần Thị Mấn

2B

Toán

75

Tốt

17,5

K

Khá

14

Trần Nguyệt Minh

3A

Chính tả

70

Tốt

17,5

K

Khá

15

Trương Thị Tươi

4A

Toán

73

Tốt

18,5

G

Giỏi

16

Phạm Thị Sen

4C

Toán

73

Tốt

17,5

Khá

Khá

17

Nguyễn thị Nhung

5A

Địa lí

75

Tốt

18,7

G

Giỏi

18

Bùi Thị Thuyên

5B

Tập đọc

76

Tốt

19,0

G

Giỏi

19

Nguyễn Thị Thanh Toan

2C

Toán

73

Tốt

17,6

K

Khá

20

Vũ Hằng Nga

5A

LTVC

75

Tốt

19,2

G

Giỏi

21

Nguyễn Việt Thương

3D

T.Anh

75

Tốt

18,5

G

Giỏi

22

Phạm Thị Huê

2A

Toán

76

Tốt

18,7

G

Giỏi

 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN DỰ THI KHẢO SÁT GVDG CẤP HUYỆN

NĂM HỌC 2017 - 2018

Trường Tiểu học Quang Trung

 

STT

HỌ VÀ TÊN

LỚP DẠY

GHI CHÚ

1

Trần Thị Bích Hảo

1B

 

2

Phạm Thị Huê

2A

 

3

Đặng Thị Thanh Thúy

3B

 

4

Nguyễn Thị Liễu

3C

 

5

Nguyễn Thị Hà

4B

 

6

Trương Thị Tươi

4A

 

7

Vũ Hằng Nga

5A

 

8

Bùi Thị Thuyên

5B

 

9

Nguyễn Việt Thương

Tiếng Anh

 

10

Nguyễn Thị Giang

Tiếng Anh

 

11

Vũ Thị Ngát

Thể dục

 

12

Phạm Thị Hương

Mĩ thuật

 

 

                                              Quang Trung, ngày 9 tháng 10 năm 2017

                                                                         HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                              (ĐÃ KÝ)

 

 

                                                                Vũ Thị Hằng

Bài viết liên quan