Quyên góp ủng hộ đồng bào Miền Trung, Tây Nguyên

Sáng ngày 9 tháng 11 năm 2020, trường Tiểu học Quang Trung tổ chức buổi lễ quyên góp ủng hộ đồng bào Miền Trung, Tây Nguyên

Bài viết liên quan