Công văn số 1584/BHXH-QLT; công văn số 28/BHXH về việc hướng dẫn trích, chuyển kinh phí CSSKBĐ theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP gửi các trường Mầm non, Tiểu học, THCS; TH&THCS

Công văn số 1584/BHXH-QLT; công văn số 28/BHXH về việc hướng dẫn trích, chuyển kinh phí CSSKBĐ theo  quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP gửi các trường Mầm non, Tiểu học, THCS; TH&THCS

Bài viết liên quan