Công văn số 1536/HĐX-TB v/v Thông báo SBD, phòng sát hạch, thời gian địa điểm tổ chức sát hạch đối với giáo viên Mầm non, Tiểu học công lập tỉnh Thái Bình dự xét thăng hạnh chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II

Công văn số 1536/HĐX-TB v/v Thông báo SBD, phòng sát hạch, thời gian địa điểm tổ chức sát hạch đối với giáo viên Mầm non, Tiểu học công lập tỉnh Thái Bình dự xét thăng hạnh chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II

Bài viết liên quan