Đại hội Liên đội trường Tiểu học Quang Trung năm học 2021 - 2022

Đại hội Liên đội trường Tiểu học Quang Trung năm học 2021 - 2022

Các hình ảnh Đại hội Liên đội trường Tiểu học Quang Trung năm học 2021 - 2022.