18/11/18  Chuyên môn  77
ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
 18/11/18  Chuyên môn  83
Chương trình mới môn Âm nhạc
 23/04/18  Chuyên môn  115
SINH HOẠT CHUYÊN MÔNTRIỂN KHAI CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHI MINH